ผู้บริหาร

1046030587-20130819-155433

นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไตรรัตนวิทยาคม

a2

นายชัยพร อนุทัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไตรรัตนวิทยาคม