ผู้บริหาร

1046030587-20130819-155433

นายมาโนช ภูคงกิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไตรรัตนวิทยาคม