August 19, 2022
ของเชิญศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าร่วมกันแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการคุณครูศรินทรา สุจิตตกุล
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลญาณ...