กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมปีการศึกษา 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม

Read more