13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายชัชวาลย์ โยธานันรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *