23 ตุลาคม เนื่องในวันปิยะมหาราช โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โดยการนำของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายชัชวาลย์ โยธานัน รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำครธครูและบุคลากรทางศึกษา ร่วมวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการลที่ 5 ณ ลานหน้าพระบรมรูปปั้นพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการลที่ 5 อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *