คณะครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

ท่านผู้อำนวยการบรรจง วันทา สู่รั้ว ชมพู-ขาวด้วยความยินดียิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *