คณะผู้บริหาร บุคลากรโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมร่วมทำพิธีเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย โดยมีท่านนายอำเภอฆ้องชัย นายเอกลักษณ์ มิสา เป็นประธานในพิธี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *