ถาม/ตอบ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนท่านสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่

E-mail : trwkshool@gmail.com

ทางเพจ ไตรรัตนวิทยาคม คลิกที่นี่

หรือทางโทรศัพท์ 043-840230

หรือสายตรงผู้บริหาร 081-7436630