ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

ที่อยู่ : โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม

เลขที่ 242 หมู่7 บ้านโนนศิลาเลิง ตำบลโนนศิลาเลิง

อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130

E-mail : trwkshool@gmail.com

ทางเพจ ไตรรัตนวิทยาคม คลิกที่นี่

หรือทางโทรศัพท์ 043-840230

หรือสายตรงผู้บริหาร 086-2302558