ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่อยู่ : 242 ม.7 บ.โนนศิลาเลิง ต.โนนศิลาเลิง

อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130

E-mail : trwkschol@gmail.com

ทางเพจ ไตรรัตนวิทยาคม คลิกที่นี่

หรือทางโทรศัพท์ 043-840230

หรือสายตรงผู้บริหาร 081-7436630