โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คณะผู้บริหาร นำโดย นายมาโนช ภูคงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยได้เข้าร่วมในการประเมิน ITA และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *