เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา เพื่อการดำเนินชีวิตในอนาคต โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในทุกๆวันอังคาร ด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ เสริมแรงจากภายในตัวเอง สร้างความรักในสถาบัน เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *