โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โดยการนำของท่านรองผู้อำนวยการชัชวาลย์ โยธานัน ได้นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมวันบูรพาจารย์ เพื่ออุทิศถวายเป็นกุศลแก่พระเทพวิมลญาณ (หลวงพ่อถาวร จิตตฺถาวโร) และได้รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าผู้มีศรัทธา คุณศรีโสภา ฉ่ำพจ

ตัวแทนคุณศรีโสภา ฉ่ำพจ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *