คณะผู้กำกับ ลูกเสือวิสมัญ และลุกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โรงเรียน เนื่องในวันวชิรวุธ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *